HÄLSA

SJUKVÅRD OCH FÖRSÄKRING
SKADA
Ledarna har grundläggande kunskaper i hur de ska agera vid vanlig idrottsskador. Sports Heart Camp har även tillgängliga sjukvårdare som rör sig mellan lägerområdena. Alla barn täcks under lägret av en idrottsförsäkring via Folksam som gäller vid olycksfall. Läs mer i dokumentet nedan.

FÖRLUST
Om ditt barn råkar ut för förlust av ett föremål eller liknande under lägret ska du som vårdnadshavare anmäla detta till försäkringsbolaget där du har din hemförsäkring. Sports Heart har ingen försäkring mot förlust, utan allt ditt barn tar med sig till lägret är på eget ansvar.  

COVID-19
Vi genomför säkerhetsåtgärder med anledning av Covid-19:
- Vår personal arbetar bara när de är friska.
- Vi är noga med handhygien.
- Vi hjälper deltagarna vara noga med sin handhygien.
- Vi torkar borden innan vi äter och torkar regelbundet av handtag och toaletter.
- Vi kommer ha ett utrymme på lägerområdet där deltagare kan vistas i väntan på hämtning om de uppvisar symptom.

Detta förväntar vi oss av er:
- Gå igenom vikten av att vara noga med att tvätta händerna med era barn.
- Deltagare som uppvisar symptom stannar hemma.
- Om ditt barn uppvisar symtom som luftvägsinfektion, snuva, feber eller hosta kommer ditt barn att skickas hem från lägret. Vi förväntar oss därför att du som vårdnadshavare finns tillgänglig för att hämta upp ditt barn vid behov.